Wolny Wielki Piątek

SPOŁECZNA INICJATYWA USTANOWIENIA DNIEM WOLNYM OD PRACY WIELKIEGO PIĄTKU

WOLNY WIELKI PIĄTEK

INICJATYWA NA RZECZ WOLNEGO WIELKIEGO PIĄTKU 

 

Warszawa, 3 czerwca 2023 r.

Wielki Piątek jest jednym z najważniejszych dni w roku dla chrześcijan. To dzień, w którym pamiętamy i kontemplujemy Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ten dzień ma głębokie znaczenie dla naszej wiary i tradycji, a wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek ma na celu umożliwienie wszystkim chrześcijanom skupienia się na duchowych aspektach tego święta.

Wielki Piątek jest czasem refleksji, skruchy i modlitwy. To chwila, kiedy pogrążamy się w rozważaniach nad ofiarą Jezusa, który oddał swoje życie, aby zbawić nasze grzechy i przywrócić nam wieczne zbawienie. Jest to moment, w którym z pokorą uznajemy nasze grzechy i dziękujemy Bogu za Jego miłosierdzie i wybawienie.

Tradycja obchodzenia Wielkiego Piątku jest głęboko zakorzeniona w historii chrześcijaństwa. Jest to czas, w którym społeczność chrześcijańska zbiera się w kościołach na nabożeństwa, adoracjach i drogach krzyżowych, aby wspólnie przeżywać tę świętą tajemnicę naszego zbawienia. Wprowadzenie wolnego od pracy w Wielki Piątek ma na celu umożliwienie wszystkim chrześcijanom skoncentrowania się na tych duchowych praktykach i uczestnictwie w liturgii. Dzień ten daje nam szansę na zatrzymanie się, odpoczynek i oddanie naszego czasu i uwagi rozważaniu tajemnic zbawienia, które Jezus przyniósł nam przez swoją mękę i śmierć.

Dla każdego chrześcijanina Wielki Piątek jest okazją do zbliżenia się do Boga, pogłębienia relacji z Jezusem i zjednoczenia się z innymi wierzącymi. To również czas, w którym możemy wyrazić naszą wdzięczność za Jego ofiarę i skupić się na naszych wewnętrznych przemianach.

Wprowadzenie wolnego od pracy w Wielki Piątek pozwala nam w pełni oddać się duchowemu wymiarowi tego święta i uczcić ofiarę, jaką Jezus złożył na krzyżu. Dzięki temu wolnemu dniu możemy skupić się na naszej relacji z Bogiem, rozważać Jego miłość i miłosierdzie oraz zjednoczyć się z innymi wierzącymi w modlitwie i refleksji.

Dodatkowo, wprowadzenie wolnego od pracy w Wielki Piątek jest też ważne z perspektywy zachowania tradycji i wartości chrześcijańskich w społeczeństwie. Pozwala to na szanowanie i uznawanie znaczenia tego dnia dla milionów osób wyznających wiarę chrześcijańską. Wolne od pracy umożliwia chrześcijanom uczestnictwo w nabożeństwach i obrzędach religijnych, a także spędzenie czasu z rodziną i bliskimi, dzieląc się wiarą i wartościami chrześcijańskimi.

Wielki Piątek jest dniem głębokiej refleksji, pamięci i wdzięczności za ofiarę Jezusa dla naszego zbawienia. To czas, w którym możemy zanurzyć się w duchowości, uważnie przemyśleć nasze grzechy i zobaczyć, jak Chrystus cierpiał dla naszych błędów. Jest to również okazja do podziękowania Bogu za Jego miłosierdzie i dar życia wiecznego.

Wprowadzenie wolnego od pracy w Wielki Piątek daje nam możliwość uczczenia tego ważnego momentu w historii chrześcijaństwa, podtrzymuje naszą wiarę i umożliwia nam pełniejsze przeżycie duchowych aspektów tego święta. Jest to także szansa na umocnienie więzi społecznych i rodzinnych poprzez wspólne modlitwy, obrzędy i refleksje.

Wielki Piątek jest zatem niezwykle istotnym dniem dla każdego chrześcijanina ze względu na jego głębokie znaczenie religijne, tradycję oraz możliwość skupienia się na duchowym aspekcie naszej wiary. Wprowadzenie wolnego od pracy w tym dniu umożliwia nam pełne uczestnictwo w nabożeństwach i obrzędach, dając możliwość oddania chwały Bogu i doświadczenia Jego zbawczej miłości.

Projekt „Inicjatywa na rzecz Wolnego Wielkiego Piątku” ma na celu zbieranie 100 000 podpisów pod petycją, która zostanie następnie przekazana do Sejmu. Inicjatywa ta spotkała się już z dużym zainteresowaniem społecznym i wiele osób zdecydowało się wesprzeć projekt swoim podpisem.

„Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie wolnego dnia od pracy w Wielki Piątek będzie miało pozytywny wpływ na życie wielu osób w Polsce. Dlatego też zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej inicjatywy poprzez podpisanie petycji oraz zaangażowanie w działania na rzecz jej promocji” – powiedział inicjator projektu, + Robert Matysiak NCC.

Projekt „Inicjatywa na rzecz Wolnego Wielkiego Piątku” jest otwarty na wszelkie formy wsparcia i współpracy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie jako wolontariusze lub koordynatorzy regionalni, mogą skontaktować się z zespołem inicjatywy poprzez stronę internetową https://wolnywielkipiatek.pl/ lub drogą mailową kontakt@wolnywielkipiatek.pl