Wolny Wielki Piątek

SPOŁECZNA INICJATYWA USTANOWIENIA DNIEM WOLNYM OD PRACY WIELKIEGO PIĄTKU

WOLNY WIELKI PIĄTEK

Czego domagają się obywatele?

Do Sejmu zostanie wniesiony (na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu) obywatelski projekt ustawy o wolnym dniu od pracy w Wielki Piątek. W tym celu zostaną zebrane podpisy obywateli pod projektem propozycji ustawy.

Co przewiduje projekt obywatelski?

Obywatelski projekt przewiduje wprowadzenie do ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn.zm.) wolnego Wielkiego Piątku jako dnia wolnego od pracy.

Od kiedy nowe przepisy mają obowiązywać?

Wnioskodawcy zakładają, iż proponowana ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Podstawa prawna:

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa (artykuł 118 ustęp 2 Konstytucji).

Obywatelski projekt ustawy o wolnym Wielkim Piątku; Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr 4, poz. 28, ze zm.);

Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. 1999 r., Nr 62, poz. 688)