Wolny Wielki Piątek

SPOŁECZNA INICJATYWA USTANOWIENIA DNIEM WOLNYM OD PRACY WIELKIEGO PIĄTKU

WOLNY WIELKI PIĄTEK

Ekscelencje, Szanowni Państwo,

Pragnę zwrócić się do Was z prośbą o poparcie projektu mającego na celu ustanowienie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek. Inicjatywa ta ma charakter ponadwyznaniowy i ponadczasowy, skierowana do wszystkich ludzi, którzy pragną uczcić pamięć męki i śmierci Jezusa Chrystusa w szczególny sposób.

Wspólnie jako chrześcijanie, niezależnie od naszych różnic wyznaniowych, pragniemy oddać hołd Jezusowi Chrystusowi za Jego ofiarę na krzyżu, która dała nam nadzieję na zbawienie. Wolny Wielki Piątek jest inicjatywą, która ma na celu umożliwienie nam uczestnictwa w nabożeństwach i modlitwach, a także umożliwienie nam czasu na refleksję i skupienie się na duchowych aspektach naszego życia.

Dlatego serdecznie zachęcam do poparcia tego projektu, który ma znaczenie dla nas wszystkich, którzy pragną podkreślić wartości chrześcijańskie i uhonorować ofiarę Jezusa Chrystusa. Poprzez wsparcie inicjatywy Wolnego Wielkiego Piątku jako inicjatywy otwartej dla wszystkich, niezależnie od przynależności wyznaniowej, możemy przyczynić się do umocnienia naszej więzi z Bogiem oraz relacji między sobą, dążąc do wypełnienia testamentu naszego Pana, abyśmy byli jedno, jak On i Ojciec są jedno (Jan 17:21).

Wierzymy, że Wasze poparcie dla tego projektu będzie wyrazem naszej wspólnej troski o dobro pracowników oraz ochrony wartości chrześcijańskich, a także przyczyni się do umocnienia więzi rodzinnych i społecznych. Zachęcamy również do przekazywania informacji o naszej inicjatywie swoim wiernym oraz zachęcania ich do dołączenia do naszej akcji.