Wolny Wielki Piątek

SPOŁECZNA INICJATYWA USTANOWIENIA DNIEM WOLNYM OD PRACY WIELKIEGO PIĄTKU

WOLNY WIELKI PIĄTEK

Szanowni Państwo,

Z wielką radością i przekonaniem o znaczeniu naszej inicjatywy zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie projektu ustawy o ustanowieniu Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy.

Wielki Piątek to dla nas chrześcijan jeden z najważniejszych dni w roku, kiedy to obchodzona jest Męka Pańska. Wprowadzenie tego dnia jako wolnego od pracy byłoby wyrazem szacunku dla religijnych przekonań i umożliwiłoby pełniejsze uczestnictwo w nabożeństwach i obrzędach kościelnych.

Nasza inicjatywa ma na celu uznanie znaczenia Wielkiego Piątku dla społeczności chrześcijańskiej oraz umożliwienie pełniejszego uczestnictwa w nabożeństwach i obrzędach kościelnych. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do budowy społeczeństwa bardziej tolerancyjnego, integracyjnego i szanującego różnorodność kulturową i religijną.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i poparcie projektu ustawy. Zachęcamy do dołączenia do społecznego komitetu zbiórki podpisów oraz do rozpowszechniania informacji o projekcie wśród swoich znajomych i w swoich środowiskach.

Będziemy wdzięczni za każde wsparcie, które pomoże nam zrealizować nasz cel. Razem możemy uczynić krok w kierunku budowania społeczeństwa bardziej tolerancyjnego, integracyjnego i szanującego różnorodność kulturową i religijną.

Z poważaniem,

+ Robert Matysiak NCC